Jul 24, 2014 • Minh Chau (mchau) • grammatik

Phân tích câu tiếng đức (Phần 2)

Tiếp theo phần một MChâu sẽ ghi ra một số chữ hay câu văn hay để các bạn cùng tìm hiểu chung. Bài sẽ được cập nhập thưòng xuyên, có thêm nhiều từ ngữ mới và chúng ta cùng xem trong câu đó có gì nhé.

Jun 30, 2014 • Minh Chau (mchau) • grammatik

Phân tích câu tiếng đức

Phần này, MChâu sẽ ghi ra một số chữ hay câu văn hay, mà MChâu đọc trong báo chí hàng ngày, để các bạn cùng tìm hiểu chung nhé. Bài sẽ được cập nhập thưòng xuyên, có thêm nhiều từ ngữ mới và chúng ta cùng xem trong câu đó có gì nhé.

Jun 26, 2014 • Minh Chau (mchau) • wortschatz

Thì nguyên mẫu

Trong tiếng đức, hầu hết các động từ đều được kết thúc bởi chử en, thí dụ như lachen, laufen, machen...

Jun 25, 2014 • Van Duc Nguyen (duggiman) • wortschatz

Phương pháp học ngữ (từ) vựng

Làm thế nào để học ngữ vựng và nhớ lâu? Vừa học vừa chơi là nhớ lâu nhất không tin các trò nhìn xem các baby thì thấy ngay.

Jun 20, 2014 • Van Duc Nguyen (duggiman) • wortschatz • grammatik

Giới đại từ

Những đại trạng tử (hoặc giới đại từ tùy sách học) dùng để hỏi hay trả lời khi những động tử + giới từ được sử dụng

Jun 17, 2014 • Minh Chau (mchau) • grammatik

Sự khác biệt khi dùng nicht và kein/keinen/keine

nicht được dùng với động từ, kein, keinen, keine: dùng với danh từ tùy giống của nó

Jun 17, 2014 • Minh Chau (mchau) • wortschatz

Con thú nào kêu ra sao

Mỗi con vật đều có một âm thanh riêng khi nó phát ra, thí dụ như chó sủa, hổ gầm... Thì trong tiếng đức, chnúg ta cũng có những từ ngữ cho những con đó khi chúng kêu